Інформація

про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції в Головному управлінні та відділах (управліннях) Держкомзему у районах (містах) Луганської області за 2013 рік

 У своїй діяльності з питань запобігання та протидії корупції Головне управління керувалося Планом заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в Головному управлінні Держземагентства у Луганській області та  Відділах (Управліннях) Держземагентства у районах (містах) Луганської області на 2013 рік який було затверджено начальником Головного управління та забезпечено безумовне виконання передбачених ним завдань.

Працівниками Головного управління та територіальних органів Держземагентства у Луганській області при виконанні покладених на них завдань чітко виконувалися вимоги Законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

Також одним із основних напрямків роботи Головного управління з протидії та запобігання корупції є пріоритетність запобіжних заходів, головним із яких є підвищення якості знання чинного законодавства в цій галузі тому з метою підвищення рівня знань державних службовців як Головного управління, так і територіальних органів постійно проводилась роз’яснювальна, робота  та надання консультацій щодо запобігання та протидії корупції сектором з запобігання та протидії корупції.

Впродовж 2013 року територіальним органам постійно надавались методологічні вказівки та роз’яснення щодо вжиття заходів, а також виконання завдань відповідно до Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції. Постійно проводилися роз’яснювальна робота з питань запобігання та протидії корупції для  недопущення вчинення працівниками злочинів з  ознаками корупції. Також за 2013 рік в територіальних органах проведено 53 тематичних нарад з питань запобігання та протидії корупції.

У березні цього року здійснено організаційні заходи щодо вчасного подання державними службовцями Головного управління та територіальних органів Держземагентства декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Головним управлінням Держземагентства у Луганській області за 2013 рік було проведено 16 спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з яких 15 позитивні та 1 негативна. Також 52 спеціальних перевірки проведено у Відділах (Управліннях) Держземагентства у районах (містах) Луганської області.

23 жовтня та 07 липня 2013 року  на колегії Головного управління було розглянуто питання  щодо результатів роботи з питань запобігання та протидії корупції впродовж 2013 року.

17 жовтня 2013 року проведено практичне заняття з керівниками та спеціалістами структурних підрозділів Головного управління Держземагентства у Луганській області.

20 листопада 2013 року 50 працівників Головного управління та Відділів (Управлінь) Держземагентства у Луганській області пройшли навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару за темою «Антикорупційне законодавство України. Обмеження та відповідальність» у магістратурі державного управління Східноукраїнського національного університета імені Володимира Даля, з видачею сертифікатів.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечено подання державними службовцями Головного управління та територіальних органів що квартальної інформації щодо близьких осіб, які працюють у центральному апараті Держземагентства України, Головному управлінні та територіальних органах земельних ресурсі та інформації про проведення спеціальних перевірок для подальшого узагальнення та використання в роботі.

За результатами проведеної роботи, станом на 26.12.2013р., в Головному управлінні та Відділах (Управліннях) Держземагентства у районах (містах) Луганської області відсутні працівники визнані винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів, працівники та близькі особи, які перебувають у їх безпосередньому підпорядкуванні та випадки конфліктів інтересів.