Перш за все, слід зазначити, що підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі – проект) може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати:

˗   додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

˗   надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

˗   проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

У висновку про відмову в погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дозвільним органом має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).

Звертаємо увагу! Повторна відмова не позбавляє права розробника проекту усунути його недоліки та подати на погодження.

Джерело: Земельний портал України