Однією з найбільш масових адміністративних  послуг  Державного земельного кадастру є надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Лише з початку року державними кадастровими реєстраторами  Луганщини було надано 1925 таких витягів.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр» надання відомостей з Державного земельного кадастру може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги», або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті.

Стажування особи, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, у сфері земельних відносин проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру» від 21.03.2016 № 205, якою затверджено Порядок проведення стажування у сфері земельних відносин. Відповідно до даної Постанови, стажування осіб здійснюється безоплатно державним кадастровим реєстратором, строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування, особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка. Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий орган місцевого самоврядування працювала державним кадастровим реєстратором протягом останніх двох років.

Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації відповідно до вимог Законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051, в частині забезпечення захисту інформації.

Детальнішу  інформацію з питань організаційного та технічного забезпечення розміщено на офіційному сайті адміністратора Державного земельного кадастру – державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»( dzk.gov.ua)  у розділах «Інформація місцевим органам влади та ЦНАП» та «Інформація сторонньому користувачу АС ДЗК»

Підключення до Державного земельного кадастру надасть органам місцевого самоврядування повну інформацію щодо земель на їх території,  а громадянам змогу отримати найбільш затребувану адміністративну послугу.