Головне управління Держгеокадастру у Луганській області нагадує, що згідно частини шостої статті 32 Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель» та абзацу другого пункту 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 № 255, виконавець (розробник) робіт із землеустрою та оцінки земель при проведенні цих робіт повинен передавати матеріали виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису до Державного фонду документації із землеустрою у місячний строк після їх затвердження.

З метою належного надходження документації із землеустрою в місцевий фонд документації відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 21.04.2021 № 393), інформуємо:

  • документація із землеустрою та оцінки земель надходить до Державного фонду в електронній формі у вигляді затверджених схем, проектів, робочих проектів або технічної документації за переліком згідно з додатком 2 до Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель;
  • передача копій матеріалів виконаних робіт надається розробником через електронний веб-портал Держгеокадастру або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг за заявою, форму якої наведено у додатку 1 до Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із землеустрою;
  • Держгеокадастр та територіальні органи Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі вносять її до системи електронного документообігу Держгеокадастру;
  • документація із землеустрою та оцінки земель, яка надійшла до Державного фонду в електронній формі, підлягає обліку за її видами в системі електронного документообігу Держгеокадастру;
  • наявні матеріали Державного фонду в електронній формі підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру після знеособлення персональних даних фізичних осіб (реєстраційного номера облікової картки платника податків, серії та номера паспорта, місця проживання, дати народження);
  • у разі відсутності матеріалів Державного фонду в електронній формі такі матеріали перетворюються в електронну форму та надаються у порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам за запитом на інформацію у письмовій або електронній формі згідно з додатком 3 до Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту;
  • перелік документів, що зберігаються у Державному фонді в електронній формі, із зазначенням кодів документації із землеустрою та оцінки земель та їх назв підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Питання про дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства, щодо передачі виконавцем (розробником) робіт із землеустрою та оцінки земель матеріалів виконаних робіт в електронній формі до Державного фонду документації із землеустрою, викладені в наказі Мінагрополітики України від 26.10.2018 № 515 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, та інших форм розпорядчих документів» (у редакції наказу Мінагрополітики України від 13.08.2019 № 467), а саме: до пункту 4 (технологічні вимоги) Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою.

З метою запобігання порушень у сфері землеустрою, Головне управління Держгеокадастру у Луганській області повідомляє про необхідність дотримання вимог законодавства суб’єктами господарювання.