Звіти про виконання річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 765 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.11.2018  № 543, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 р. за № 1368/32820 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та інших форм розпорядчих документів»

Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Інформація щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (2021 рік)

Інформація щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (2020 рік)

Інформація щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (2019 рік)