Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання ПП “Обласний центр впровадження “Агроцентрнаука” вимог законодавства у сфері землеустрою

Щодо наповнення Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель

Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання ПП «КРОН-2» вимог законодавства у сфері землеустрою

Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання ФОП Сідабрас Андреюс Казевич вимог законодавства у сфері землеустрою

Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання ФОП Полтенко Юрій Пилипович  вимог законодавства у сфері землеустрою

Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ФІРМА «ЛАН» вимог законодавства у сфері землеустрою

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії,картографії та кадастру на 2021 рік, затверджений Наказ Держгеокадастру від 25.11.2020 № 507 https://land.gov.ua/old/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-25-11-2020-507-pro-zatverdzhennia-richnoho-planu-zdiisnennia-zakhodiv-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhavnoiu-sluzhboiu-ukrainy-z-pytan-heodeziikartohrafii-ta-kada/

Звіт про виконання Держгеокадастром річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 2020 рік

Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання ФОП БЯЛЬСЬКИЙ Олексій Вікторович вимог законодавства у сфері землеустрою

Інформація щодо здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання КП «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ вимог законодавства у сфері землеустрою

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії,картографії та кадастру на 2020 рік, затверджений наказом Держгеокадастру від 26.11.2019 № 306 https://land.gov.ua/old/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-26-11-2019-306-pro-zatverdzhennia-richnoho-planu-zdiisnennia-zakhodiv-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhavnoiu-sluzhboiu-ukrainy-z-pytan-heodezii-kartohrafii-ta-ka/

Постанова «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» від 12 вересня 2018 р. № 727

Постанова «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» від 10 травня 2018 р. № 342

Уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.10.2018 № 515 (у редакції наказу від 01.10.2019 № 467)

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)