З урахуванням вимог статей 13,18 Закону України «Про оцінку земель» на території Луганської області було проведено нормативну грошову оцінку земель 926 населених пунктів, за результатами цього інформацію про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів розміщено на вебсайті Держгеокадастру https://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykiv-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-naselenykh-punktiv/.

Крім того, проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів повинне здійснюватися щонайменш один раз на 5-7 років.

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель», станом на теперішній час 458 населених пунктів Луганської області потребують проведення нормативної грошової оцінки земель.

Законом України «Про оцінку земель» визначені правові засади проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, зокрема:

  • підставою для проведення нормативної грошової оцінки земель є рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (ст. 15);
  • розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно із Законом України «Про землеустрій» мають право на провадження діяльності у сфері землеустрою (ст. 7);
  • за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, яка підлягає державній експертизі відповідно до закону (ст.ст. 20, 21);
  • рішення рад щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, визначеними п.271.2 ст.271 Податкового кодексу України (ст.23).

Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, який затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, визначено, що для внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Законом України «Про адміністративні послуги», постановою КМУ                 від 01 серпня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» визначено, що видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок надається територіальними органами Держгеокадастру на безоплатній основі через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Замовлення витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронному вигляді здійснюється через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через офіційний вебсайт Держгеокадастру (Публічна кадастрова карта http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta або вебресурс електронних послуг https://e.land.gov.ua/).