Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, мають право викупу земельних ділянок, які перебувають у приватній власності виключно для:

– забезпечення національної безпеки і оборони;

– будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;

– розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин;

– будівництво захисних гідротехнічних споруд;

– будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;

– створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;

– розташування об’єктів природно-заповідного фонду.