1. Закон України про державну службу.

2. Закон України про запобігання корупції.

3. Закон України про відпустки.

4. Закон України про Державні нагороди.

5. Кодекс Законів про працю України.

6. Постанова Кабінету Міністрів України про проведення атестації державних службовців.

7. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження положення про формування кадрового резерву для державної служби.

8. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження порядку ведення  особових справ державних службовців в органах виконавчої влади.

9. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження положення про порядок стажування у державних органах.

10. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження порядку призначення на посади керівників територіальних органів виконавчої влади.

11. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.