На виконання окремого доручення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 26.06.2020 № 375/3-20-0.20 Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області розпочато проведення робіт з обстеження наявності та фізичного стану пунктів нівелірної (висотної) мережі І, ІІ класів на території Луганської області.

Обстеження пунктів здійснюється з метою встановлення ступеня їх збереженості та придатності для використання.

На підконтрольній Уряду України території Луганської області розміщено 1062 пункти висотної мережі, з них: 218 пунктів І класу, 210 пунктів ІІ класу, 133 пункти ІІІ класу та 501 пункт ІV класу.

В першу чергу, Відділом державного геодезичного нагляду обстежуються стінні пункти нівелірної мережі, які найбільш схильні загрозі пошкодження. Місцезнаходження знаків нівелювання відшукують на місцевості, використовуючи топографічні карти, аерофотознімки і матеріали описів місця розташування марок і реперів.

Найчастіше виявити пункт за допомогою візуального огляду досить складно внаслідок впливу інтенсивної антропогенної діяльності, безперервного розвитку міської інфраструктури (стінні пункти закривають сучасними оздоблювальними матеріалами, будівлі та споруди зносять).

На якість обстеження ґрунтових реперів впливає важкодоступність до місця розташування в зв’язку з розростанням лісової місцевості. При цьому сам центр, можливо, залишається, але не може застосовуватися для виконання геодезичних вимірювань. При відсутності зовнішніх ознак на місцевості, розташування знаків нівелювання встановлюють за допомогою найпростіших лінійних промірів. Коли неможливий візуальний пошук і огляд, визначення точного місця розташування пунктів здійснюється інструментально з використанням навігаційних технологій і сучасного високоточного супутникового геодезичного обладнання по відомих координатах.

При огляді місцевості і за результатами опитування місцевих жителів виявляють фактори, які несприятливі для стійкості репера, та встановлюють причини руйнування та знищення пунктів.

CЛІД ПАМ’ЯТАТИ! В охоронних зонах заборонено виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам та виконувати роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

У разі якщо при здійсненні видів діяльності і проведенні робіт потрібно здійснити знесення геодезичного пункту, такі заходи здійснюються лише за погодженням із Держгеокадастром. Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів на території Луганської області здійснюється Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня реєстрації заяви, на безоплатній основі. Надання якісних адміністративних послуг є одним з важливих пріоритетів діяльності Держгеокадастру.