Головне управління Держгеокадастру у Луганській області інформує, що у разі, якщо у громадян перебувають земельні ділянки право власності (користування) на які виникло до 2004 року, та відомості про такі земельні ділянки не внесені до Державного земельного кадастру, для присвоєння кадастрового номера необхідно виконати наступний порядок дій.

Для внесення відомостей до Державного земельного кадастру про земельну ділянку необхідно розробити відповідну документацію із землеустрою в порядку передбаченому вимогами чинного законодавства

Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.

З переліком суб’єктів господарювання, що є розробниками документації із землеустрою та здійснюють свою діяльність на території Луганської області, можна ознайомитися на офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру у Луганській області за посиланням http://luhanska.land.gov.ua/info/heodeziia-ta-kartohrafiia, або на інформаційному стенді за адресою Головного управління Держгеокадастру у Луганській області: пр-т Центральний, 17, корп. 2, м. Сєвєродонецьк, Луганська область.

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності відповідно до документації, що є підставою для внесення відповідних відомостей (змін до них).

Державному кадастровому реєстратору подаються:

– заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

– документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки, в електронній формі та формі електронного документа.

Заява може подаватися за бажанням заявника в паперовій або електронній формі.

Подання Державному кадастровому реєстратору заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру разом із документацією із землеустрою чи документацією із оцінки земель здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт із землеустрою чи оцінки земель.

Державний кадастровий реєстратор протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

– перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

– за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

Також зазначаємо, що Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. Після набрання чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з 01.01.2013 року повноваження щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки та скасування державної реєстрації цих прав не розповсюджуються на компетенцію органів Держгеокадастру України.

Для отримання більш детальної інформації, пропонуємо звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Луганській області.