Головне управління Держгеокадастру у Луганській області

шукає у свою команду головного спеціаліста з внутрішнього аудиту

Основні посадові обов’язки:

 1. Збирання, узагальнення та аналіз інформації з питань розвитку внутрішнього аудиту, подання начальнику Головного управління  відповідних пропозицій.
 2. Розроблення проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції, формування, ведення та оновлення бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту.
 3. Участь у проведенні планових, позапланових внутрішніх аудитів на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах, підготовка необхідної документації для проведення аудитів, підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснення контролю за станом їх реалізації, формування та зберігання матеріалів внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми документами Головного управління з питань проведення внутрішнього аудиту.
 4. Аналізування суттєвості помилок, ризиків та оцінювання ступеня їх можливого впливу (після вивчення об’єкта внутрішнього аудиту та питань, що з ним пов’язані).
 5. Визначення методів, методичних прийомів та процедур, які застосовуються під час проведення внутрішнього аудиту, залежно від об’єкта внутрішнього аудиту та відповідно до вимог внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту.
 6. Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.
 7. Підготовка Звіту про результати діяльності або зведеного звіту за формою, затвердженою наказом Мінфіном від 27.03.2014 № 347, забезпечення своєчасного його подання начальнику Головного управління та Мінфіну у терміни, визначені начальником Головного управління щороку до 1 лютого.
 8. Підготовка у 10-ти денний термін інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення (у разі надходження звернень від Мінфіну).
 9. Здійснення роботи щодо формування, зберігання, передачі до архіву та знищення справ внутрішнього аудиту відповідно до законодавства.
 10. Використання засобів щодо уникнення конфлікту інтересів, відповідно до чинного законодавства.

Обов’язкові умови:

 • громадянство України;
 • вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад – 5800 грн;
 • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Умови відбору та призначення на посаду:

призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Резюме кандидатів надсилати на електронну адресу: lg.HR@land.gov.ua.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: вул. Сахарова Академіка, 34, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область.

Телефон: 0991240896.