02.04.2016 року в офіційному друкованому видані «Голос України» № 60 (6314) опубліковано Закон України від 18.02.2016 № 1012-VIII «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» (далі – Закон), який набрав чинності 03.04.2016 року.

Законом внесені суттєві змін до статті 134 Земельного кодексу України  (далі – Кодекс), а саме зменшено перелік випадків, коли земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них не підлягають продажу на конкурентних засадах.

Згідно Закону з частини 2 статті 134 Кодексу виключені абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій та двадцять шостий.

Необхідно зазначити, що абзац шістнадцятий статті 134 Кодексу викладений в наступній редакції «передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва», в частині 3 статті 134 Кодексу визначено, що земельні торги  не проводяться при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього Кодексу.

         Зважаючи на зазначене, передача в користування земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів відбувається лише за результатами проведення земельних торгів, а безоплатна передача у власність зазначених категорій в порядку визначеному статтями 118 та 121 Кодексу.

Разом з тим, згідно змін внесених до частини 3 статті 134 Кодексу земельні торги не проводяться також при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Важливі зміни внесенні в частину 5 статті 135 Кодексу, змінено порядок фінансування проведення земельних торгів: «земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів».

            Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

            Згідно змін внесених до частини 5 статті 136 Кодексу фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

            Відповідно до змін внесених в частину 31 статті 137 Кодексу «Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору»

            В прикінцевих та перехідних положеннях Закону встановлено, що фізичні та юридичні особи, які до дня набрання чинності цим Законом одержали в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність або користування земельних ділянок державної та комунальної власності, мають право на отримання таких земельних ділянок без проведення земельних торгів у випадках, визначених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України, що виключаються цим Законом.