ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЧЕРГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПУНКТІВ

  1. Чергове обстеження геодезичних пунктів виконується згідно вимог таких нормативно-технічних документів:

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»;

Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі. (Затверджений наказом Мінагрополітики №435 від 03.11.2014 р.);

Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів, ГКНТА-2.01, 02-01-93, 1994;

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та 1 :500, Укргеодезкартографія, 1999 р.;

Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, Укргеодезкартографія, 2000 р.

  1. За результати чергового обстеження заповняється «Картка побудови, обстеження та оновлення геодезичного пункту ____ класу» на кожний пункт окремо, рекомендується це виконувати у Word. Колонка Результати оновлення пункту заповнюються тільки при оновлені елементів пункту.
  2. Шапка картки (№ за каталогом, назва, клас, тип центру, тип знаку ….) заповнюється згідно даних із Геопорталу https://dgm.gki.com.ua/, таблиця «Геодезична інформація про пункт». Тип центру та його креслення також є в цій таблиці.
  3. При заповнені Картки рекомендується користуватися стандартними значеннями (виразами), які наведені у таблиці  – Рекомендації, щодо заповнення картки. Після стандартного значення про стан елементу пункту, при необхідності,  слід давати не формалізовану інформацію про елемент (Приклади наведені в колонці Додаткова інформація).
  4. При обстежені геодезичного пункту виконується його фотографування у трьох ракурсах:- загальний вигляд місцезнаходження пункту (із відстані 30-20 м);-  вигляд пункту (зовнішній знак, окопка)- вигляд центру (бажано щоб читався номер марки).Фотографії в роздрукованому вигляді додаються до карточки
  5. При обстежені геодезичного пункту обов’язково вказується глибина закладення монолітів за правилом: +0.20  (вище поверхні землі), -0.50 (нижче поверхні землі).
  6. Опис складу елементів геодезичного пункту наведений в Додатку

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ

Елементи пункту Результати обстеження пункту Додаткова інформація
1 Пізнавальний стовп 1. В задовільному стані, глибина +0.25 м
2. Відсутній
3. Втрачений Пізнавальний знак вивернутий

Пізнавальний знак розбитий

2 Моноліт І В задовільному стані,

номер марки № (номер марки не читається),      глибина – 0.45 м

2. Моноліт розбитий, марка вибита
3. Пункт  не знайдений Місце пункту розорано
4. Пункт втрачений Курган знищений

На місці геодезичного пункту кар’єр, (будівля, побудована дорога, тощо)

3 Моноліт ІІ 1. Не відкривався
2. В задовільному стані, номер марки б/н,      глибина – 1.10 м
Моноліт ІІІ 1. Не відкривався
2. В задовільному стані, номер марки не читається

глибина – 2.10 м

4 Зовнішній знак 1.В задовільному стані
2.Металевий сигнал в аварійному стані.
3.Знак знищений
4.Відсутній
Зовнішнє оформлення Обкопаний канавами у формі трикутника
Обкопаний канавами у формі квадрата, встановлений охоронний стовп в 1.2 м від центру
Встановлений охоронний стовп в 1.2 м від центру
Відсутнє

Технічні вимоги

Форма картки чергового обстеження пункту

Альбом типів центрів

Акт приймання-передачі матеріалів до Адміністратора БГД

Приклад фотографії місцезнаходження пункту

Приклад фотографії вигляду центру пункту